Konferenční stolky

Reklamační řád

  

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která může u některých výrobků sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou  prodávajícímu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

  1. Délka záruky je uvedena na daňovém dokladu, který je nedílnou součástí dodávky. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.
  2. Zboží musí být v původním obalu nebo odpovídajícím obalu zajišťujícím bezpečný transport a v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Musí být připojen reklamační protokol s přesným popisem závad a údajů o kupujícím a kopií daňového dokladu potvrzujím nákup.
  3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, případně v součinnosti s prodávajícím)
  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo porušením obecně platných zásad pro daný druh zboží
  • používáním zboží v podmínkách, pro které není určené, nebo které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo na obalu výrobku
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • zboží u kterého byla během záruční lhůty překročena jeho deklarovaná životnost
  • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

3. Reklamační podmínky

Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží . V případě, že seznam není přiložen, sdělí nejbližší středisko prodejce.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2008. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

designed by 4D Panavis & Panadela | contents ©2024 Konferenční stolky | powered by Online Shop P&Pv2.7 & Quick.Cart

TOPlist